Na pierwszym planie napis Akademia Kinder Centrum. Tło różnokolorowe w stylu akwareli.
Logo Hello AKC Szkoła Językowa Opole